Cieľom tejto domovskej stránky je oboznámiť Vás s činnosťou skúšobnej stanice, operatívne prezentovať najnovšie výsledky odrodových skúšok zo skúšobnej lokality Spišská Belá. Postupne uverejňovať výsledky registrovaných odrôd, charakteristiky novoregistrovaných odrôd plodín, ktoré patria pod HOS Spišská Belá. 

Adresa: ÚKSÚP
Skúšobná stanica
Kúpeľná 64
059 52 Spišská Belá
SLOVAKIA
tel/fax0042152 4581245
www.hitwebcounter.com
This Website Visits
mariantokarster@gmail.com
00421 908988932
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Skúšobná stanica Spišská Belá
Index pre podmienky výskytu plesňe zemiakovej
Meteo Spišská Belá